ZAPOSLENI V PAK

 

DIREKTORICA: mag. NADA ČIBEJ
  tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)41 499 449

nada.cibej@arhiv-koper.si

 

TAJNIŠTVO: ALBINA ROŽAC
  poslovna sekretarka

tel.: +386(0)5 6271 824

tel.: +386(0)5 6300 755

tajnistvo@arhiv-koper.si

 

ARHIVISTI: dr. DEBORAH ROGOZNICA
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)51 418 152

deborah.rogoznica@arhiv-koper.si

Pristojnost: pravosodje

 

  dr. TEJA KRAŠOVEC
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)51 415 536

teja.krasovec@arhiv-koper.si

Pristojnost: uprava po 1945

 

  MIRJANA KONTESTABILE ROVIS
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)51 415 335

mirjana.kontestabile@arhiv-koper.si

Pristojnost: šolstvo, znanost, kultura

 

  VLADIMIR  DROBNJAK
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)51 418 158

vladimir.drobnjak@arhiv-koper.si

Pristojnost: društva, gospodarstvo, evidence, delo z ARIS

 

  dr. ZDENKA BONIN
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)51 418 150

zdenka.bonin@arhiv-koper.si

Pristojnost: uprava do 1945, listine, rodbine, cerkev in zbirke, vodenje po arhivu, delavnice

 

  MATEJ MUŽENIČ
 

tel.: +386(0)5 6734 771

sl.gsm: +386(0)51 205 445

matej.muzenic@arhiv-koper.si

Pristojnost: zdravstvo, sociala, gradivo enote Piran

   
INFORMATIK: IVANČICA SABADIN
 

tel.: +386(0)5 6271 824

sl.gsm: +386(0)31 713 597

ivancica.sabadin@arhiv-koper.si

   
ARHIVSKI TEHNIKI: LUKA MEZEK
 

tel.: +386(0)5 6271 824

mezekl@arhiv-koper.si 

gsm čitalnica: +386(0)31 744 144

citalnica@arhiv-koper.si

Pristojnost: stiki s strankami, čitalnica

 

  UROŠ ZAGRADNIK
 

tel.: +386(0)5 6734 771

uros.zagradnik@arhiv-koper.si

Pristojnost: stiki s strankami, čitalnica enote Piran

 

  JAN COTIČ
 

tel.: +386(0)5 6271 824

jan.cotic@arhiv-koper.si

gsm čitalnica: +386(0)31 744 144

citalnica@arhiv-koper.si

Pristojnost: popisovanje, digitalizacija, čitalnica

ČISTILKA:

 

ĐURĐA CAR

tel.: +386(0)5 6271 824