Izobraževanje

USPOSABLJANJE DELAVCEV, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur.l. RS, št. 132/2006, 38/2008) praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preiskus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja pridobi delavec znanja:

- s področja pravnih predpisov,
- s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki,
- s področja informatike,
- s področja arhivistike v najširšem smislu.
Usposabljanje, ki ga organizira Pokrajinski arhiv Koper poteka v obliki enodnevnega seminarja, ki je pogoj za opravljanje preiskusa. Pri tematskih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preiskus delajo.

 

Kontakti za ustvarjalce arhivskega gradiva

Za organe javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila:

odgovorna oseba dr. Teja Krašovec, teja.krasovec@arhiv-koper.si

 

Za področje pravosodja:

odgovorna oseba dr. Deborah Rogoznica, deborah.rogoznica@arhiv-koper.si

 

Za organizacije s področja otroškega varstva, šolstva in kulture:

odgovorna oseba Mirjana Kontestabile Rovis, mirjana.kontestabile@arhiv-koper.si

 

Za organizacije s področja gospodarstva:

odgovorna oseba Vladimir Drobnjak, vladimir.drobnjak@arhiv-koper.si

 

Za organizacije s področja zdravstva in socialne varnosti:

odgovorna oseba Matej Muženič, matej.muzenic@arhiv-koper.si

 

Kontakt za področje materialnega varstva gradiva:

odgovorna oseba dr. Zdenka Bonin, zdenka.bonin@arhiv-koper.si

 

Dodatna usposabljanja

Delavnice:

(odgovorna oseba dr. Teja Krašovec)

 

Za uporabnike aplikacije ARIS organizira Pokrajinski arhiv Koper delavnice v obliki nadaljevalnega seminarja, na katerem se udeleženci usposabljajo v praksi pri urejanju in popisovanju gradiva.