Veljavni predpisi

« Back to Zakonodaja

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 30/2006

(Uradni list, št. 30/06)
Average (0 Votes)