VIZITKA

POKRAJINSKI ARHIV KOPER , Kapodistriasov trg 1, 6000  Koper

POKRAJINSKI ARHIV KOPER, Enota Piran, Savudrijska 5, 6330 Piran

Podračun pri UJP Koper ...........01100-6030375088 

IBAN-SI56011006030375088

BIC koda: BSLJSI2X.

davčna številka:................................ 89089782,

matična številka ...............................5051975 000

registrska številka ...........................5017001669

reg.št. vpisa pri sodišču.................... 1-72-00

šifra dejavnosti.................................91.012

e-mail: tajnistvo@arhiv-koper.si

internetni naslov:   http://www.arhiv-koper.si