Veljavni predpisi

« Back to Zakonodaja - prenehala veljati

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 101/2008