Veljavni predpisi

« Back to Zakonodaja

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 66/2016

Uradni list RS, št. 66/16
Average (0 Votes)